ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นางสาวณัฏฐนันท์ ยวดกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
นางสาวณัฏฐนันท์ ยวดกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ขณะนี้ 9 คน
สถิติวันนี้ 129 คน
สถิติเดือนนี้ 29263 คน
สถิติปีนี้ 294988 คน
สถิติทั้งหมด 686447 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
 
 

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน (104 KB.)
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน (493 KB.) 
 
 
 
Copyright © 2014-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com