ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นางสาวณัฏฐนันท์ ยวดกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
นางสาวณัฏฐนันท์ ยวดกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ขณะนี้ 18 คน
สถิติวันนี้ 494 คน
สถิติเดือนนี้ 494 คน
สถิติปีนี้ 170359 คน
สถิติทั้งหมด 561818 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี/พนักงานจ้าง 4 ปี
 
 

แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี/พนักงานจ้าง 4 ปีหลักการและเหตุผล, วัตถุประสงค์, ขอบเขตและแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง (383 KB.)
สภาพปัญหา ความต้องการ, ภารกิจ อำนาจหน้าที่, สรุปปัญหาและแนวทางในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ (479 KB.)
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ, แนวทางการพัฒนา, ประกาศคุณธรรม จริยธรรม (311 KB.)
บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตำแหน่งกรอบอัตรากำลังใหม่ 2555-2557 (344 KB.)
แผนอัตรากำลัง 4 ปี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (2.13 MB.)
แผนอัตรากำลัง 4 ปี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (8.04 MB.) 
 
 
 
Copyright © 2014-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com