ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นายเจริญ ซ้อนฝั้น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0843782356
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0854265973

ขณะนี้ 42 คน
สถิติวันนี้ 789 คน
สถิติเดือนนี้ 52933 คน
สถิติปีนี้ 222212 คน
สถิติทั้งหมด 2012076 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
วิธีเข้าใช้งาน E-Service
 
 

วิธีการเข้าใช้งาน

ขั้นตอนการขอรับบริการออนไลน์

· เป็นการให้บริการออนไลน์ที่หน่วยงานได้จัดทำขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของหน่วยงานให้แก่ประชาชน

· ผู้มีความประสงค์จะขอรับบริการ สามารถแจ้งความประสงค์ โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดและกรอกข้อมูล รายละเอียดการขอรับบริการของท่าน ลงในแบบฟอร์มการขอรับบริการออนไลน์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. ท่านสามารถเลือกหัวข้อ “งานบริการ” ซึ่งประกอบด้วย

- คำร้องขอให้เทศบาลเก็บขยะมูลฝอย

- คำร้องแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)

- แบบแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมขยะ

- แบบแจ้งการชำระภาษีทางออนไลน์

- แบบแจ้งขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ สำหรับเพื่ออุปโภคบริโภค

2. กรอกข้อมูล และรายละเอียดที่จำเป็นให้ครบถ้วนตามตัวอย่าง

3. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้องแล้วให้ กด "ส่ง"

4. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อความผ่านระบบ Google Drive และตรวจสอบข้อมูล รายละเอียดถูกต้องแล้ว จะตอบกลับไปยังผู้แจ้งเรื่อง พร้อมทั้งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

5. เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการดำเนินการให้แก่ผู้แจ้งเรื่อง ตามช่องทางที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการแจ้ง


ตัวอย่างแบบคำร้องแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ขัดข้อง 
 
 
 
Copyright © 2014-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com