ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นายเจริญ ซ้อนฝั้น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0843782356
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0854265973

ขณะนี้ 6 คน
สถิติวันนี้ 480 คน
สถิติเดือนนี้ 3456 คน
สถิติปีนี้ 136309 คน
สถิติทั้งหมด 1540544 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 

แผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560-2563บทที่-5-การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ (พ.ศ.2560-2563) (527 KB.)
บทที่-4-รายละเอียดแผนยุทธการพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) (260 KB.)
บทที่-3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) (772 KB.)
บทที่-1-แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 - 2563) (538 KB.)
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 - 2563) (989 KB.)
แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) (236 KB.)
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (พ.ศ. 2560-2563) (410 KB.)
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) (511 KB.) 
 
 
 
Copyright © 2014-2023 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com