ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ขณะนี้ 10 คน
สถิติวันนี้ 111 คน
สถิติเดือนนี้ 14384 คน
สถิติปีนี้ 347377 คน
สถิติทั้งหมด 738836 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 

แผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560-2563ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) (511 KB.)
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (พ.ศ. 2560-2563) (410 KB.)
แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) (236 KB.)
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 - 2563) (989 KB.)
บทที่-1-แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 - 2563) (538 KB.)
บทที่-3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) (772 KB.)
บทที่-4-รายละเอียดแผนยุทธการพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) (260 KB.)
บทที่-5-การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ (พ.ศ.2560-2563) (527 KB.) 
 
 
 
Copyright © 2014-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com