ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นายเจริญ ซ้อนฝั้น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0843782356
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0854265973

ขณะนี้ 18 คน
สถิติวันนี้ 501 คน
สถิติเดือนนี้ 3477 คน
สถิติปีนี้ 136330 คน
สถิติทั้งหมด 1540565 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
กองช่าง
 
 
ว่าที่ ร้อยตรี สนธยา เผ่าพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายกรณ์ ฤทธิ์เนติกุล
นายช่างโยธา
 
นางนงนุช แก่นสาร
เจ้าพนักงานธุรการ
 
นายวิรัตน์ คำเขียว
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 
นางสาวชนิภา ชัยสิทธิ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
นายอภิสิทธิ์ กาหลง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

  
 
 
 
Copyright © 2014-2023 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com