ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นายเจริญ ซ้อนฝั้น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0843782356
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0854265973

ขณะนี้ 24 คน
สถิติวันนี้ 94 คน
สถิติเดือนนี้ 10520 คน
สถิติปีนี้ 361542 คน
สถิติทั้งหมด 1765777 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
กองช่าง
 
 
ว่าที่ ร้อยตรี สนธยา เผ่าพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายกรณ์ ฤทธิ์เนติกุล
นายช่างโยธา
 
-ว่าง-
นายช่างโยธา
 
นางนงนุช แก่นสาร
เจ้าพนักงานธุรการ
 
นายวิรัตน์ คำเขียว
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 
นางสาวชนิภา ชัยสิทธิ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
นายอภิสิทธิ์ กาหลง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

  
 
 
 
Copyright © 2014-2023 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com