โครงสร้างบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำบ่อหลวง

นางชูพักตร์ คำต๊ะ
ครู คศ.1 ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
 
นางศิริลักษณ์ ปราบไพรี
ครูผู้ดูแลเด็ก ประจำชั้น อนุบาลปีที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
 
นางปรียานุช แก้วมา
นักการภารโรง
 
   
Copyright © 2014-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com