ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นายเจริญ ซ้อนฝั้น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0843782356
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0854265973

ขณะนี้ 7 คน
สถิติวันนี้ 282 คน
สถิติเดือนนี้ 3258 คน
สถิติปีนี้ 136111 คน
สถิติทั้งหมด 1540346 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ.
 
 

รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ.การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2565 (7.37 MB.)
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2564 (4.31 MB.)
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 (3.28 MB.)
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2562 (9.72 MB.)
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 (7.42 MB.)
รายงานการตรวจสอบงานด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุ (1.63 MB.) 
 
 
 
Copyright © 2014-2023 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com