ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 085-4265973
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ขณะนี้ 19 คน
สถิติวันนี้ 196 คน
สถิติเดือนนี้ 17047 คน
สถิติปีนี้ 194565 คน
สถิติทั้งหมด 976942 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
คู่มือสำหรับประชาชน
 
 

คู่มือประชาชน

ชื่อเอกสารดาวน์โหลด

1. การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์                                         Link

2. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร                                                                 Link

3. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร                                                             Link

4. การขออนุญาตประกอบกิจการน้ำมัน                                                         Link

5. การแจ้งขุดดิน                                                                                     Link

6. การแจ้งถมดิน                                                                                     Link

7. คู่มือการปฏิบัติงาน การก่อสร้างและบำรุงทางและสะพาน                               Link

8. คู่มือการปฏิบัติงาน การควบคุมไฟป่า                                                        Link

9. คู่มือการปฏิบัติงาน การควบคุมอาคาร                                                       Link

10. คู่มือการปฏิบัติงาน การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดิน                           Link

11. คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542                     Link

12. คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์                                                    Link

13. กระบวนงานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ                                     Link 
 
 
 
Copyright © 2014-2021 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com