ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นางสาวณัฏฐนันท์ ยวดกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
นางสาวณัฏฐนันท์ ยวดกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ขณะนี้ 15 คน
สถิติวันนี้ 15 คน
สถิติเดือนนี้ 49442 คน
สถิติปีนี้ 169191 คน
สถิติทั้งหมด 560650 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557

  ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ขอรับรองสิ่งปลูกสร้างเพื่อขอรับบ้านเลขที่ชั่วคราว หมู่ที่ 1 บ้านโรงวัว
[27/05/63]
 
  ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ม.5 บ้านหนองห้า
[26/05/63]
 
  ตรวจเยี่ยมด่านตรวจ/จุดตรวจเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019
[25/05/63]
 
  สำรวจจัดการสิ่งแวดล้อม และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
[19/05/63]
 
  ลงพื้นที่ช่วยเหลือ ซ่อมสร้างบ้าน ตามโครงการซ่อมสร้างบ้านสร้างรอยยิ้มให้ครอบครัวยากจนคนเชียงใหม่
[16/05/63]
 
  ลงพื้นที่สำรวจบ้านและมอบถุงยังชีพแก่ครอบครัวที่ประสบปัญหาความลำบากด้านที่อยู่อาศัย
[15/05/63]
 
  ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ขออนุญาติก่อสร้างหมู่ 2 บ้านน้ำบ่อหลวง
[15/05/63]
 
  ตรวจสถานที่ขอรับรองสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน หมู่6 บ้านหนองไหว
[13/05/63]
 
  มอบวัสดุอุปกรณ์(กระเบื้องมุงหลังคา)ในการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินกรณี(วาตภัย)
[09/05/63]
 
  กิจกรรม"วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2563
[07/05/63]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่6 บ้านหนองไหว
[05/05/63]
 
  ลงพื้นที่ตรวจติดตามเรื่องร้องเรียนปัญหากลิ่นเหม็นของน้ำ
[30/04/63]
 
  ลงพื้นที่ออกตรวจสอบรถยนต์ชนจักรยานยนต์หน้าปั้มเชลล์บ้านโรงวัว
[28/04/63]
 
  ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่5
[23/04/63]
 
  ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563
[23/04/63]
 
  ลงพื้นที่ออกดับไฟป่าร่วมกับฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ป่าไม้จุดห้วยม่วงบ้านหนองห้า หมู่ที่ 5
[22/04/63]
 
  ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ขออนุญาตุก่อสร้างอาคาร หมู่ที่ 2
[21/04/63]
 
  ลงพื้นที่ออกดับเพลิงไหม้หญ้าในสวนรกล้างบ้านโรงวัว ม.1
[16/04/63]
 
 
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    


 

 

 
 
Copyright © 2014-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com