ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 085-4265973
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ขณะนี้ 18 คน
สถิติวันนี้ 195 คน
สถิติเดือนนี้ 17046 คน
สถิติปีนี้ 194564 คน
สถิติทั้งหมด 976941 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557

  ลงพื้นที่ให้บริการอำนวยความสะดวกประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19
[03/09/64]
 
  ส่งมอบถุงยังชีพ พร้อมเงิน จำนวน 500 บาท ให้แก่คนพิการทางการเห็น
[20/08/64]
 
  ร่วมฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีอุทกภัย
[18/08/64]
 
  การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2564
[18/08/64]
 
  โครงการปล่อยปลาสู่คลองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
[17/08/64]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2
[17/08/64]
 
  เข้าร่วมกิจกรรม "ปลูกป่าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม"
[10/08/64]
 
  โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
[30/07/64]
 
  ลงพื้นที่ออกตรวจประเมินและให้คำแนะนำให้เป็นไปตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอสันป่าตองแก่จุดรับซื้อลำไย
[29/07/64]
 
 
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64    


 

 

 
 
Copyright © 2014-2021 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com