ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นางสาวณัฏฐนันท์ ยวดกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
นางสาวณัฏฐนันท์ ยวดกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ขณะนี้ 14 คน
สถิติวันนี้ 194 คน
สถิติเดือนนี้ 27036 คน
สถิติปีนี้ 292761 คน
สถิติทั้งหมด 684220 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557

  ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)หมู่ที่ 9
[11/08/63]
 
  ร่วมปฐมนิเทศโครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำแม่วาง
[11/08/63]
 
  กิจกรรมจิตอาสา "12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก"
[11/08/63]
 
  กิจกรรม "คัดแยกขยะ"
[06/08/63]
 
  ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำประปาในชุมชน
[06/08/63]
 
  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลชุมชนตำบลน้ำบ่อหลวง
[05/08/63]
 
  กิจกรรม Big Cleaning Day ปี 2563
[03/08/63]
 
  ออกรับผู้บาดเจ็บรถจักรยานยนต์ล้มเอง
[03/08/63]
 
  ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2563 ด้านที่ 2
[30/07/63]
 
  ออกตรวจสอบรถจักรยานยนต์เเฉลบล้มเองลงห้วย
[29/07/63]
 
  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1
[29/07/63]
 
  กิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่วมพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน"
[28/07/63]
 
  โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2563
[24/07/63]
 
  บริหารจัดการใบไม้ในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
[23/07/63]
 
  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ
[22/07/63]
 
  ดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก
[21/07/63]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) ม.1,2
[20/07/63]
 
  ออกรับผู้ป่วย ชักเกร็งบ้านหนองห้า หมู่ที่ 5
[20/07/63]
 
 
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23    


 

 

 
 
Copyright © 2014-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com