ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ขณะนี้ 5 คน
สถิติวันนี้ 177 คน
สถิติเดือนนี้ 20977 คน
สถิติปีนี้ 39444 คน
สถิติทั้งหมด 821821 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557

  ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
[25/02/64]
 
  ประชุมโครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน
[23/02/64]
 
  ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม (Kick off) รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)
[22/02/64]
 
  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1
[22/02/64]
 
  โครงการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ
[19/02/64]
 
  โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเยาวชนตำบลน้ำบ่อหลวง
[15/02/64]
 
  รณรงค์และให้คำแนะนำให้สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
[05/02/64]
 
  ประชุมปัญหาการลักลอบขุดดินตำบลน้ำบ่อหลวง
[04/02/64]
 
  ประชุมพนักงานส่วนตำบลฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
[04/02/64]
 
 
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58    


 

 

 
 
Copyright © 2014-2021 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com