ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นายเจริญ ซ้อนฝั้น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0843782356
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0854265973

ขณะนี้ 38 คน
สถิติวันนี้ 841 คน
สถิติเดือนนี้ 52985 คน
สถิติปีนี้ 222264 คน
สถิติทั้งหมด 2012128 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
กองคลัง
 
 
นางสาวนิลุบล มาลอม
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางสุปรียา มโนจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
นางภูษณิศา ใจหล้า
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
 
นางสาวนนทพร ไชยเสนา
นักวิชาการพัสดุ
 
ว่าง..
เจ้าพนักงานพัสดุ
 
นางสาวธัญลักษณ์ บูรณะจรรยากุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
นางสาววาสนา วังพฤกษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง
 
นางสาวอาธินี อวดห้าว
ธุรการกองคลัง
 
นางสาวปิยธิดา อิ่นแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ

  
 
 
 
Copyright © 2014-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com