ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นางสาวณัฏฐนันท์ ยวดกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
นางสาวณัฏฐนันท์ ยวดกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ขณะนี้ 16 คน
สถิติวันนี้ 746 คน
สถิติเดือนนี้ 2424 คน
สถิติปีนี้ 172289 คน
สถิติทั้งหมด 563748 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
กองคลัง
 
 
นางนิลุบล วงค์คำแดง
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางสาวปรียาลักษณ์ ชัยมงคล
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
นางภูษณิศา ใจหล้า
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
 
นางสาววัลยา ศิริปัญญา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 
นางสาววาสนา วังพฤกษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง
 
นางสาวอาธินี อวดห้าว
ธุรการกองคลัง
 
นางสาวชาลิณี ดวงติ๊บ
พนักงานจ้างเหมา

  
 
 
 
Copyright © 2014-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com