ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นายเจริญ ซ้อนฝั้น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0843782356
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0854265973

ขณะนี้ 32 คน
สถิติวันนี้ 807 คน
สถิติเดือนนี้ 52951 คน
สถิติปีนี้ 222230 คน
สถิติทั้งหมด 2012094 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
ความเป็นมา
 
 

ความเป็นมา

ความเป็นมา


            กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่หรือเรียกชื่อย่อว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพ อปท. คือเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ (Public Policy) ที่มุ่งหวังตอบสนองความต้องการในด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น หากท้องถิ่นหรือชุมชนมีความตระหนักและมีบทบาทร่วมในการจัดการกับปัญหาสุขภาพของชุมชนมากขึ้นด้วยการสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion) ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการรักษาพยาบาล โดยมุ่งเน้นไปที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงด้านสุขภาพเป็น “มิติทางสังคมเพื่อสุขภาวะ” (Social Determinant of Health) ท้องถิ่นและชุมชนกิจ เป็นศูนย์รวมของการขับเคลื่อนกิจกรรมสุขภาพและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่างๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนได้มากขึ้น

            องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ภายใต้ชื่อ “กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง” เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

 
 
 
 
Copyright © 2014-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com