ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นายเจริญ ซ้อนฝั้น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0843782356
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0854265973

ขณะนี้ 22 คน
สถิติวันนี้ 25 คน
สถิติเดือนนี้ 3514 คน
สถิติปีนี้ 136367 คน
สถิติทั้งหมด 1540602 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
คำสั่งมอบหมายอำนาจ
 
 

คำสั่งมอบหมายอำนาจคำสั่งมอบอำนาจนายกให้รองฯ (101 KB.)
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายก (26 KB.)
มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (2.13 MB.)
การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงให้หัวหน้าสถานศึกษา (313 KB.)
การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา (315 KB.)
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีหัวหน้าราชการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ (53 KB.)
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (38 KB.) 
 
 
 
Copyright © 2014-2023 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com