ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 085-4265973
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ขณะนี้ 20 คน
สถิติวันนี้ 242 คน
สถิติเดือนนี้ 17093 คน
สถิติปีนี้ 194611 คน
สถิติทั้งหมด 976988 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
คำสั่งมอบหมายอำนาจ
 
 

คำสั่งมอบหมายอำนาจมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (2.13 MB.)
การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงให้หัวหน้าสถานศึกษา (313 KB.)
การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา (315 KB.)
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีหัวหน้าราชการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ (53 KB.)
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (38 KB.) 
 
 
 
Copyright © 2014-2021 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com