ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นายเจริญ ซ้อนฝั้น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0843782356
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0854265973

ขณะนี้ 17 คน
สถิติวันนี้ 37 คน
สถิติเดือนนี้ 3526 คน
สถิติปีนี้ 136379 คน
สถิติทั้งหมด 1540614 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557

โครงการก่อสร้างรั้วอบต.น้ำบ่อหลวง วิธีเฉพาะเจาะจง
[05/04/66]
โครงการก่อสร้างฐานพระภูมิ วิธีเฉพาะเจาะจง
[05/04/66]
โครงการซ่อมสร้างเสริมผิวจราจรฯ บริเวณที่ทำการ อบต.น้ำบ่อหลวง วิธีเฉพาะเจาะจง
[05/04/66]
โครงการบูรณะซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านน้ำบ่อหลวง
[20/03/66]
โครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตตำบลน้ำบ่อหลวง ประจำปี 2566
[20/12/65]
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[27/06/65]
โครงการบูรณะซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 8 บ้านโรงวัว หมู่ที่ 1 (จ่ายขาดเงินสะสม)
[21/06/65]
โครงการบูรณะผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยมะกอก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 7 (จ่ายขาดเงินสะสม)
[21/06/65]
โครงการก่อสร้างอาคารบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
[18/06/65]
โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยระบบกล้องวงจรปิด (CCTV System)
[02/06/65]
 
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  


 
 
 
Copyright © 2014-2023 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com