ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นางสาวณัฏฐนันท์ ยวดกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
นางสาวณัฏฐนันท์ ยวดกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ขณะนี้ 32 คน
สถิติวันนี้ 810 คน
สถิติเดือนนี้ 15180 คน
สถิติปีนี้ 280905 คน
สถิติทั้งหมด 672364 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
งบแสดงฐานะการเงิน
 
 

งบแสดงฐานะการเงินงบแสดงฐานะการเงิน 2558 (5.77 MB.)
งบแสดงฐานะการเงิน 2559 (264 KB.)
งบแสดงฐานะการเงิน 2560 (803 KB.)
งบแสดงฐานะการเงิน 2561 (807 KB.)
งบแสดงฐานะการเงิน 2562 (212 KB.) 
 
 
 
Copyright © 2014-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com