ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นายเจริญ ซ้อนฝั้น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0843782356
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0854265973

ขณะนี้ 11 คน
สถิติวันนี้ 95 คน
สถิติเดือนนี้ 80890 คน
สถิติปีนี้ 307902 คน
สถิติทั้งหมด 2097766 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
มาตรฐานจริยธรรม
 
 

ประกาศจริยธรรมประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น (98 KB.)
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น (93 KB.)
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น (93 KB.)
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ (199 KB.)
ประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม (103 KB.)
ประกาศแนวทางคุณธรรม จริยธรรม (169 KB.)
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม (62 KB.)
ประมวลจริยธรรม (140 KB.)
ประกาศจริยธรรม (156 KB.) 
 
 
 
Copyright © 2014-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com