ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ขณะนี้ 12 คน
สถิติวันนี้ 183 คน
สถิติเดือนนี้ 14456 คน
สถิติปีนี้ 347449 คน
สถิติทั้งหมด 738908 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557

ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
[15/10/63]
ประกาศ ผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
[12/10/63]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารัีบการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
[09/10/63]
การกำหนดเกณฑ์การใช้วัสดุสิ้นเปลือง (น้ำมันเชื้อเพลิง) ของรถราชการ
[06/10/63]
การตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภคขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
[06/10/63]
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[02/10/63]
การกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
[23/09/63]
ประกาศแจ้งขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
[28/08/63]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นฯ
[10/08/63]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
[07/08/63]
ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย รายนางสาวจันลี เปลี่ยนเอก
[20/07/63]
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
[09/06/63]
ประกาศเจตจำนงสุจริต
[13/05/63]
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
[28/04/63]
ประกาศเปิดเรียนของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
[22/04/63]
 
หน้า   1 2  


 
 
 
Copyright © 2014-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com