ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นางสาวณัฏฐนันท์ ยวดกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
นางสาวณัฏฐนันท์ ยวดกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ขณะนี้ 39 คน
สถิติวันนี้ 832 คน
สถิติเดือนนี้ 15202 คน
สถิติปีนี้ 280927 คน
สถิติทั้งหมด 672386 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
รายงานการรับจ่ายจริงตามงบประมาณ
 
 

รายงานการรับจ่ายจริงตามงบประมาณรายงานการรับจ่ายจริงตามงบประมาณ เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2559 (122 KB.)
รายงานการรับจ่ายจริงตามงบประมาณ เดือน มกราคม 2560 (120 KB.)
รายงานการรับจ่ายจริงตามงบประมาณ เดือน กุมภาพันธ์ 2560 (117 KB.)
รายงานการรับจ่ายจริงตามงบประมาณ เดือน มีนาคม 2560 (115 KB.)
รายงานการรับจ่ายจริงตามงบประมาณ เดือน เมษายน 2560 (117 KB.)
รายงานการรับจ่ายจริงตามงบประมาณ เดือน พฤษภาคม 2560 (115 KB.)
รายงานการรับจ่ายจริงตามงบประมาณ เดือน มิถุนายน 2560 (119 KB.)
รายงานการรับจ่ายจริงตามงบประมาณ เดือน กรกฎาคม 2560 (112 KB.)
รายงานการรับจ่ายจริงตามงบประมาณ เดือน สิงหาคม 2560 (114 KB.)
รายงานการรับจ่ายจริงตามงบประมาณ เดือน ธันวาคม 2562 (1.53 MB.)
รายงานการรับจ่ายจริงตามงบประมาณ เดือน มกราคม 2563 (1.69 MB.)
รายงานการรับจ่ายจริงตามงบประมาณ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 (1.70 MB.)
รายงานการรับจ่ายจริงตามงบประมาณ เดือน มีนาคม 2563 (2.25 MB.) 
 
 
 
Copyright © 2014-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com