ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นางสาวณัฏฐนันท์ ยวดกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
นางสาวณัฏฐนันท์ ยวดกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ขณะนี้ 12 คน
สถิติวันนี้ 65 คน
สถิติเดือนนี้ 49492 คน
สถิติปีนี้ 169241 คน
สถิติทั้งหมด 560700 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
 

 
การจ้างผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019
[18/05/63]
กิจกรรม "ตู้ปันสุข"
[14/05/63]
ประชาสัมพันธ์รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)
[13/05/63]
รับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น
[29/04/63]
การป้องกันเด็กจมน้ำ ปี 2563
[24/04/63]
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่เพื่อรับรางวัลโล่เกียรติคุณในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563
[23/04/63]
ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563
[22/04/63]
การชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
[01/04/63]
รณรงค์คัดแยกขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
[26/03/63]
ห้ามเผาในพื้นที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาด
[24/03/63]
อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
[24/03/63]
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
[27/02/63]
 
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  


 
 
 
 
Copyright © 2014-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com