ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นายเจริญ ซ้อนฝั้น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0843782356
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0854265973

ขณะนี้ 27 คน
สถิติวันนี้ 141 คน
สถิติเดือนนี้ 10567 คน
สถิติปีนี้ 361589 คน
สถิติทั้งหมด 1765824 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
 

 
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
[25/11/66]
ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566
[22/11/66]
การจัดประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
[17/11/66]
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม กรณีการปรับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดให้แก่ผู้สูงอายุ
[21/09/66]
ประกาศแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
[05/09/66]
กำหนดการทำหมันสุนัข
[04/09/66]
 
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  


 
 
 
 
Copyright © 2014-2023 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com