โครงสร้าง บุคลากร โรงเรียนอนุบาล อบต. น้ำบ่อหลวง

 
นางรัตติกาล ลำธาร
ครู ประจำชั้น อนุบาลปีที่ 1
 
นางศิริลักษณ์ ปราบไพรี
ครูผู้ดูแลเด็ก ประจำชั้น อนุบาลปีที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
 
นางสาวทับทิม เตชะรัง
ครู ประจำชั้น อนุบาลปีที่ 2
 
นางจงจิต สวนแยง
ครู คศ.1 ประจำชั้น อนุบาลปีที่ 3
 
   
Copyright © 2014-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com