ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 085-4265973
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ขณะนี้ 21 คน
สถิติวันนี้ 344 คน
สถิติเดือนนี้ 17195 คน
สถิติปีนี้ 194713 คน
สถิติทั้งหมด 977090 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
คำสั่งกำหนดงานและมอบหน้าที่ความรับผิดชอบ
 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงแก้ไขกำหนดงานและมอบหมายหน้าที่ (606 KB.)
แก้ไขคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษาฯ (105 KB.)
แก้ไขคำสั่งการแบ่งงาน (111 KB.)
แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด (22 KB.)
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการฯ (52 KB.)
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง (53 KB.)
รวม (653 KB.)
หน่วยตรวจสอบภายใน (53 KB.)
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (94 KB.)
กองช่าง (107 KB.)
กองคลัง (101 KB.)
สำนักปลัด (327 KB.) 
 
 
 
Copyright © 2014-2021 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com