ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นางสาวณัฏฐนันท์ ยวดกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
นางสาวณัฏฐนันท์ ยวดกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ขณะนี้ 10 คน
สถิติวันนี้ 132 คน
สถิติเดือนนี้ 29266 คน
สถิติปีนี้ 294991 คน
สถิติทั้งหมด 686450 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
กองการศึกษา
 
 
**ว่าง**
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
นางพัชริดา กาวิเนตร
เจ้าพนักงานธุรการ
 
นางชูพักตร์ คำต๊ะ
ครู คศ.1
 
นางจงจิต สวนแยง
ครู คศ.1
 
นางศิริลักษณ์ ปราบไพรี
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
นางทับทิม เตชะรัง
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
นายสุรพล ปัญญาสงบ
ครู
 
นางรจนา แสงนาค
ครู
 
นางสาวศิริรักษ์ ศรีปา
ครูผู้ช่วย
 
นางรัตติกาล ลำธาร
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวรัตนา นิลศิลา
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางปรียานุช แก้วมา
นักการภารโรง
 
นายวิชัย คุณเถื่อน
นักการภารโรง

  
 
 
 
Copyright © 2014-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com