ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นายเจริญ ซ้อนฝั้น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0843782356
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0854265973

ขณะนี้ 25 คน
สถิติวันนี้ 240 คน
สถิติเดือนนี้ 10666 คน
สถิติปีนี้ 361688 คน
สถิติทั้งหมด 1765923 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
กองการศึกษา
 
 
นายศราวุฒิ มหาโพธิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
 
นางพัชริดา กาวิเนตร
นักวิชาการศึกษา
 
จ.ส.อ.เพิ่มพล สุนา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
นางชูพักตร์ คำต๊ะ
ครู
 
นางจงจิต สวนแยง
ครูชำนาญการ
 
นางศิริลักษณ์ ปราบไพรี
ครู
 
นางทับทิม เตชะรัง
ครู
 
นางรจนา แสงนาค
ครู
 
นางสาวศิริรักษ์ ศรีปา
ครู
 
นางรัตติกาล ลำธาร
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
 
นางสาวรัตนา นิลศิลา
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางปรียานุช แก้วมา
นักการภารโรง
 
นายวิชัย คุณเถื่อน
นักการภารโรง

  
 
 
 
Copyright © 2014-2023 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com