ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นายเจริญ ซ้อนฝั้น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0843782356
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0854265973

ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 32 คน
สถิติเดือนนี้ 16313 คน
สถิติปีนี้ 103608 คน
สถิติทั้งหมด 1893472 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
แผนสุขภาพชุมชนตำบลน้ำบ่อหลวง
 
 

แผนสุขภาพชุมชนตำบลน้ำบ่อหลวง

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ได้ดำเนินการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนตำบลน้ำบ่อหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 - 2569 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บัดนี้ได้รับการอนุมัติให้ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนตำบลน้ำบ่อหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 - 2569 เมื่อคราวประชุมกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

ดังนั้นกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงจึงประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนตำบลน้ำบ่อหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 - 2569 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อเสนอขอรับงบประมาณจากกองทุนฯต่อไป
แผนสุขภาพชุมชนตำบลน้ำบ่อหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 (1.08 MB.)
แผนสุขภาพชุมชนตำบลน้ำบ่อหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 - 2569 แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 (543 KB.)
แผนสุขภาพชุมชนตำบลน้ำบ่อหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 - 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 (588 KB.)
แผนสุขภาพชุมชนตำบลน้ำบ่อหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 - 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 (1.19 MB.)
แผนสุขภาพชุมชนตำบลน้ำบ่อหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 - 2569 (10.13 MB.) 
 
 
 
Copyright © 2014-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com