ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นางสาวณัฏฐนันท์ ยวดกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
นางสาวณัฏฐนันท์ ยวดกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ขณะนี้ 19 คน
สถิติวันนี้ 237 คน
สถิติเดือนนี้ 27079 คน
สถิติปีนี้ 292804 คน
สถิติทั้งหมด 684263 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
 

รับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน (20 ก.ค. 63)

ด้วยศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติแห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้พัฒนาไม้เท้าเพื่อช่วยแก้ไขอาการติดขัอของผู้ป่วยโรคพาร์กินสันหรือโรคทางระบบประสาท ที่มีการเดินซอยเท้าถี่เป็นช่วงๆก้าวเท้าไม่ออก มีการเดินที่ผิดปกติ หรือสูญเสียการทรงตัวส่งผลให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย โดยศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ ได้จัดทำโครงการไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดินพระราชทานเฉลิมพระเกียรติสมเด็กพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบามราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้ผู้ป่วยใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยเพิ่มความมั่นคงในการก้าวเดินและใช้แสงเลเซอร์ช่วยกระตุ้นให้ผู้ป่วยก้าวเดินได้ง่ายขึ้น ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็กพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พระราชทานนามไม้เท้านี้ว่า "ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน" เมื่อปี พ.ศ.2563 และมีวัตถุประสงค์จะมอบให้แก่ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันหรือโรคทางระบบประสาทในชุมชนแต่ละจังหวัด

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่มีคุณสมบัติ สมัครเข้ารับไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 052-080778 ต่อ 1


คุณสมบัติของผู้ผ่านการคัดเลือก

1.มีภูมิลำเนาอยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่ตำบลน้ำบ่อหลวง

2.มีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย

3.มีรายได้สุทธิของครอบครัวต่อคน/ต่อปี ไม่เกิน 30,000 บาท หากมีรายได้เกินกว่า 30,000 บาท แต่มีเหตุผลความจำเป็นสมควรได้รับความช่วยเหลือ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ

4.มีใบรับรองแพทย์ว่าป่วยเป็นโรคพาร์กินสันที่แพทย์โรงพยาบาลในสังกัดรัฐออกให้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันรับสมัคร

5.ยินยอมให้ความร่วมมือกับศูนย์พาร์กินสันฯ ในการประเมินอาการเดินติด ก้าวขาไม่ออกเมื่อได้รับการร้องขอ


แบบฟอร์มลงทะเบียน (491 KB.)
หลักเกณฑ์การคัดเลือก (1.78 MB.)
แบบประเมินอาการเดินติด ก้าวขาไม่ออกด้วยตนเอง (1.62 MB.)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (5.09 MB.)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (474 KB.)
 

 
 
 
 
Copyright © 2014-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com