ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นางสาวณัฏฐนันท์ ยวดกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
นางสาวณัฏฐนันท์ ยวดกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ขณะนี้ 22 คน
สถิติวันนี้ 240 คน
สถิติเดือนนี้ 27082 คน
สถิติปีนี้ 292807 คน
สถิติทั้งหมด 684266 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
 

26 มิถุนายน 2563 วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิ.ย. 63)

26 มิถุนายน 2563 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด” SAVE ZONE, NO NEW FACE โดยการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทำความดี อาสาทำกิจกรรมที่มีประโยชน์เพื่อสังคม ร่วมเป็นหูเป็นตา เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน และสามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติด ผ่านสายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ชุมชน สังคม ประเทศชาติ ปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน”
 

 
 
 
 
Copyright © 2014-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com