ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นางสาวณัฏฐนันท์ ยวดกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
นางสาวณัฏฐนันท์ ยวดกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ขณะนี้ 18 คน
สถิติวันนี้ 19 คน
สถิติเดือนนี้ 49446 คน
สถิติปีนี้ 169195 คน
สถิติทั้งหมด 560654 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
 

ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่5 (23 เม.ย. 63)

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่5 บ้านหนองห้า,ลงพื้นที่ตรวจสอบการขออนุญาตรับรองเลขที่บ้านชั่วคราว หมู่ที่ 1 บ้านโรงวัว และลงพื้นที่ออกตรวจสอบประมาณการของบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 เพื่อของบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านจากอำเภอสันป่าตอง


ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) ตรวจสอบการขออนุญาตรับรองเลขที่บ้านชั่วคราว


ตรวจสอบประมาณการของบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้


 

 
 
 
 
Copyright © 2014-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com