ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นางสาวณัฏฐนันท์ ยวดกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
นางสาวณัฏฐนันท์ ยวดกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ขณะนี้ 14 คน
สถิติวันนี้ 517 คน
สถิติเดือนนี้ 517 คน
สถิติปีนี้ 170382 คน
สถิติทั้งหมด 561841 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
 

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ติดเชื้อ กรณีรับเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 (30 ก.ย. 62)

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ติดเชื้อ กรณีรับเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ในวันศุกร์ ที่ 4 ตุลาคม 2562 ขอให้ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ติดเชื้อ มารับเบี้ยยังชีพกรณีรับเงินสด ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เวลา 09.30น.เป็นต้นไป 

 
 
 
 
Copyright © 2014-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com