ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นายเจริญ ซ้อนฝั้น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0843782356
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0854265973

ขณะนี้ 25 คน
สถิติวันนี้ 204 คน
สถิติเดือนนี้ 10630 คน
สถิติปีนี้ 361652 คน
สถิติทั้งหมด 1765887 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
 

เวทีประชุมการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนตำบลน้ำบ่อหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (28 ก.ย. 66)

28 กันยายน 2566 เวลา 09.00น. กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง จัดเวทีประชุมการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนตำบลน้ำบ่อหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีผู้นำชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน/อสม./ผู้สูงอายุ/หน่วยงานราชการในพื้นที่ร่วมกันคิดค้น วิเคราะห์ จัดลำดับความสำคัญปัญหาสุขภาพในพื้นที่ เพื่อนำมาเป็นกรอบและแนวทางในการจัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนตำบลน้ำบ่อหลวงต่อไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

 
 
 
 
Copyright © 2014-2023 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com