ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นายเจริญ ซ้อนฝั้น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0843782356
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0854265973

ขณะนี้ 28 คน
สถิติวันนี้ 800 คน
สถิติเดือนนี้ 52944 คน
สถิติปีนี้ 222223 คน
สถิติทั้งหมด 2012087 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
 

ประกาศรับสมัคร ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี 2566 (28 มี.ค. 66)

เนื่องด้วย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ประกาศรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี 2566 จำนวน 4 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์  2.ประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์  3.ประเภทสื่อสร้างสรรค์  4.ประเภทต้นแบบคนสู้ชีวิต เพื่อให้การสนับสนุนและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ประกอบคุณงามความดีดูแลช่วยเหลือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและส่งเสริมเจตคติเชิงบวกในการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร มีทัศนคติต่อผู้ อยู่ในสภาวะยากลำบาก เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม โดยมีระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศ การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นเข้ารับรางวัลประชาบดี ประจำปี 2566 (9.21 MB.)
 

 
 
 
 
Copyright © 2014-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com