ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 085-4265973
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ขณะนี้ 23 คน
สถิติวันนี้ 347 คน
สถิติเดือนนี้ 17198 คน
สถิติปีนี้ 194716 คน
สถิติทั้งหมด 977093 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
 

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2564 (18 ส.ค. 64)

18 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงเข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2564 เพื่อวัดระดับมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานขั้นพื้นฐานตามที่ได้กำหนดหรือไม่  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศจะต้องมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน ประชาชนผู้รับบริการในแต่ละภูมิภาคก็ย่อมจะต้องได้รับการบริการในมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ท้องถิ่นมีการพัฒนา การปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ทำให้ท้องถิ่นรู้จักตนเองมากขึ้น  รู้จักปัญหา อุปสรรค จุดอ่อน จุดแข็งในการดำเนินงาน  เพื่อพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก

















 

 
 
 
 
Copyright © 2014-2021 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com