ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 085-4265973
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ขณะนี้ 17 คน
สถิติวันนี้ 329 คน
สถิติเดือนนี้ 17180 คน
สถิติปีนี้ 194698 คน
สถิติทั้งหมด 977075 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
 

แจ้งหมดเขตเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 (05 ส.ค. 64)

ประชาสัมพันธ์ แจ้งหมดเขตเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 (กำหนดชำระภายในเดือนกรกฎาคม 2564)


สำหรับผู้ที่ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2564 จะได้รับหนังสือแจ้งเตือนการชำระค่าภาษี และจะต้องเสียค่าปรับและเงินเพิ่ม ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ตามรายละเอียดนี้


1. ชำระก่อนได้รับหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี

ชำระเบี้ยปรับร้อยละ 10 ของค่าภาษีที่ค้าง

บวกเงินเพิ่มร้อยละ 1 ต่อเดือนของค่าภาษีที่ค้าง

2. ชำระภายในเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี

ชำระเบี้ยปรับร้อยละ 20 ของค่าภาษีที่ค้าง

บวกเงินเพิ่มร้อยละ 1 ต่อเดือนของค่าภาษีที่ค้าง

3. ชำระเกินเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี

ชำระเบี้ยปรับร้อยละ 40 ของค่าภาษีที่ค้าง

บวกเงินเพิ่มร้อยละ 1 ต่อเดือนของค่าภาษีที่ค้าง


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์หมายเลข 052 - 080778 ต่อ 2

 

 
 
 
 
Copyright © 2014-2021 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com