ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 085-4265973
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ขณะนี้ 23 คน
สถิติวันนี้ 264 คน
สถิติเดือนนี้ 17115 คน
สถิติปีนี้ 194633 คน
สถิติทั้งหมด 977010 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
 

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม (30 มิ.ย. 64)

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงขอความร่วมมือผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการตอบแบบสอบถามออนไลน์สำหรับการติดตามและประเมินผลโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ)  

 
 
 
 
Copyright © 2014-2021 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com