ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ขณะนี้ 19 คน
สถิติวันนี้ 468 คน
สถิติเดือนนี้ 5717 คน
สถิติปีนี้ 45730 คน
สถิติทั้งหมด 828107 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
 

รณรงค์และให้คำแนะนำให้สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ (05 ก.พ. 64)

รัฐบาลได้ประกาศให้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ โดยตั้งเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยไม่สวมหมวกนิรภัยและใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้มีประกาศให้มีการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ตำบลน้ำบ่อหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง นำโดยนายบดินทร์ คล้อยคล้า ปลัดองค์การริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.น้ำบ่อหลวง รณรงค์และให้คำแนะนำให้กับพนักงาน เจ้าหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงและผู้ปกครอง ครู โรงเรียนอนุบาลฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำบ่อหลวง ให้สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งและการขับขี่รถยนต์ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย เพื่อปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย 

 
 
 
 
Copyright © 2014-2021 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com