*ว่าง**
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางสาวณัฏฐนันท์ ยวดกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Warning: Division by zero in /home/namboluang/domains/namboluang.go.th/public_html/str1.php on line 196

Warning: Division by zero in /home/namboluang/domains/namboluang.go.th/public_html/str1.php on line 199
 
   
Copyright © 2014-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com