ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นางสาวณัฏฐนันท์ ยวดกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
นางสาวณัฏฐนันท์ ยวดกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ขณะนี้ 11 คน
สถิติวันนี้ 433 คน
สถิติเดือนนี้ 433 คน
สถิติปีนี้ 170298 คน
สถิติทั้งหมด 561757 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปี 2562 (06 ส.ค. 62)

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปี 2562 ในวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมภูอิงฟ้ารีสอร์ท ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สตรีและสมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมมากขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในครอบครัวและเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วนเล็งเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัวและเสริมสร้างความเข็งแข็งของสถาบันครอบครัวในชุมชน

รวมภาพโครงการ 

 
 
 
 
Copyright © 2014-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com