ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นางสาวณัฏฐนันท์ ยวดกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
นางสาวณัฏฐนันท์ ยวดกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ขณะนี้ 37 คน
สถิติวันนี้ 945 คน
สถิติเดือนนี้ 15315 คน
สถิติปีนี้ 281040 คน
สถิติทั้งหมด 672499 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
กิจการงานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
 
 

การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 (62 KB.)
การเรีกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ (81 KB.)
การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 (703 KB.)
การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 (1.10 MB.)
การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 (679 KB.)
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 (587 KB.)
การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 (310 KB.)
การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 (364 KB.)
การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 (972 KB.)
การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 (1.23 MB.)
การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 (1.45 MB.)
การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 (1.01 MB.)
การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 (1.06 MB.) 
 
 
 
Copyright © 2014-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com