ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 085-4265973
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ขณะนี้ 19 คน
สถิติวันนี้ 335 คน
สถิติเดือนนี้ 17186 คน
สถิติปีนี้ 194704 คน
สถิติทั้งหมด 977081 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
กิจการงานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
 
 

การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงนัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 3 (2.84 MB.)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (974 KB.)
นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 (480 KB.)
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 (490 KB.)
นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 (420 KB.)
การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (596 KB.)
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 (260 KB.)
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 (282 KB.)
การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 (479 KB.)
เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563 (1.35 MB.)
นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 (3.91 MB.)
นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 (2.78 MB.)
นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 (1.32 MB.)
นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/ (2.03 MB.)
นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 (1.79 MB.)
การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 (1.06 MB.)
การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 (1.01 MB.)
การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 (1.45 MB.)
การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 (1.23 MB.)
การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 (972 KB.)
การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 (364 KB.)
การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 (310 KB.)
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 (587 KB.)
การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 (679 KB.)
การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 (1.10 MB.)
การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 (703 KB.)
การเรีกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ (81 KB.)
การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 (62 KB.) 
 
 
 
Copyright © 2014-2021 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com